آیا پزشکان حق اعتصاب دارند؟

بار

پزشكان مي‌گويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه
مي‌فروشند، چانه بزنند؛ به‌ویژه كه كالايشان بيش از هرچيز ديگری مصداق «جان
كالا‌شده» است.

از نگاه دولت، خدمات پزشكي نوعي خط […]

 

 

دانلود در ادامه مطلب
برچسب ها :