شهردار تهران با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود، با توصیه «بردباری» به شهروندان، به استقبال روز جهانی بردباری رفت.

به گزارش ایلنا، در پیام محمدعلی نجفی آمده است:


امروز روز جهانی «بردباری» است؛ روزی مهم در تقویمِ مشترک جهانی که شهرنشینانِ جهان به ویژه ساکنین کلانشهرها امروز بیش از هر زمانی نیازمند توجه به آن هستند. مرورِ خشونت‌هایی که در کلانشهرها به واسطه مشکلاتِ گوناگون، شهروندان به هم روا می‌دارند، ضرورت «بردباری» و «مدارا» را بیش از همیشه نمایان کرده است.


به باور ما، «مدارا» ضرورتی برای رعایت حقِ شهروندی و قوی‌ترین پیش نیاز برای آشتی است. بردباری همچنین فضیلتی برای زیستنِ محترمانه شهروندان در کنارِ هم و دوری جستن از عدم تحمل دیگران و «نابردباری» است.


بیایید از امروز قدرت تحملمان را بالاتر ببریم و با یکدیگر در شهر «بردبارانه» تر رفتار کنیم.


منبع این نوشته
مدارا ضرورتی برای رعایت حقِ شهروندی و قوی‌ترین پیش‌نیاز برای آشتی است

برچسب ها :