سه واحد مسکونی در اثر ریزش کوه در منطقه منبع آب اهواز خسارت دید.

به گزارش ایلنا، ریزش کوه در منطقه منبع آب اهواز سه واحد مسکونی را دچار خسارت کرد.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشت.

 


 


منبع این نوشته
خسارت به سه واحد مسکونی در اهواز در اثر ریزش کوه

برچسب ها :